Velkomen

Dette er nettsidane til Storebø Legekontor. Her finn du informasjon om oss. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på SMS, via nettsiden og på telefon.

Storebø Legekontor er lokalisert på Kommunehuset på Storebø. Vi tar i mot pasientar som står på våre fastlegelister til vanlege timar. I tillegg kan alle som oppheld seg i nærområdet ta kontakt ved skadar eller akutt behov for legehjelp på dagtid.

Vi har daglegevakt / time på dagen for de som treng det av medisinske grunnar. Men då ynskjer vi at du ikkje sendar sms eller tingar på nett, men tar kontakt med oss på telefon 55081600. Då er vi sikre på at du får rett hjelp til rett tid.

Vi gjer merksam på at våre legar er i beredskap og må rykkje ut ved ulykkar og akutt sjukdom. Det vil då kunne bli nokre forseinkingar eller avlysingar. Vi vil freista å varsle de som har time viss mogleg. Vi ber om forståing for dette.

Legetenesta i Austevoll – Vi ynskjer å gje god og fagkyndig pasientbehandling basert på tillit og respektViktig informasjon

1. juli 2016 kl. 13:51

Endring i personale ved Storebø legekontor

Det vert nokre utskifting i personalet hos oss. Legesekretær Laila Waage går av med pensjon. Vi lysar ut hennar stilling nå som sjukepleiar, for vi treng fleire sjukepleiarar på legekontoret.

Dr. Kjell Arne Bergstrøm flyttar til Bekkjarvik legekontor og tar over for Dr. Rørtveit. Så kjem Dr. Inge Arve Birkeland inn i Bergstrøm sin stilling her på Storebø frå 1ste august. Dr. Birkeland har arbeidd hos oss tidlegare, han er frå Austevoll. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og er ein dyktig og hyggeleg lege. Du som har Dr. Bergstrøm til fastlege no får automatisk Dr. Birkeland til fastlege, du treng ikke  gjere noko sjølv.

Så har vi fått melding frå Dr. Bjørstad at ho no ynskjer å flytte heim til Nordhordaland etter å ha arbeidd hos oss i 8 år. Vi må derfor søkje etter ny lege for henne.

Vi ynskjer Laila Waage til lykke som pensjonist, Dr. Bergstrøm og Dr. Bjørstad til lykke med nye oppgåve og ynskjer Dr. Birkeland hjarteleg velkommen.

30. juni 2016 kl. 20:48

Obs nye takster på egenandeler fra 1 juli

Det er nye beløp på egenandel hos lege frå 1. juli. Helfo-siden er dessverre ikkje oppdatert ennå.

30. mars 2016 kl. 22:30

Viktig melding!

Legekontorene blir uten data tilgang førstkommende fredag 1. april. Det betyr at vi ikke kan fornye resepter eller ta imot timebestillinger frem i tid.
Så ta kontakt med oss i morgen om du trenger nye resepter til helgen eller hadde tenkt å bestille deg en time til neste uke.

23. mars 2016 kl. 09:51

påsken 2016

legekontoret held stengt fram til tysdag 29. mars. Ved trong for øyeblikkeleg hjelp ring Austevoll legevakt, telefon 116 117. Vi ynskjer alle pasientane våre ein riktig god påske.

 

8. februar 2016 kl. 22:15

Zika feber, unngå graviditet i to månader etter menn har vore på reise

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine anbefalingar om førebygging av Zika feber. Det har nå vore påvist aktiv virus i sæd frå menn som er smitta av Zikafeber. Det er derfor mogleg at menn som reiser i område med Zika feber og som  har vore smitta av Zika feber kan smitte sine partnare når dei kjem heim. Symptoma på Zikafeber er ofte milde, og det er ikkje sikkert du merkar at du har sjukdomen. Det er derfor anbefala å unngå graviditet ved å nytta kondom  i to månader etter reise også om berre mannen har vore i Zika-utbrotsområda.

Sjå fylgjande informasjon frå folkehelsa:

"Hvor lenge bør en kvinne vente med å bli gravid etter at hun eller mannen har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zika-feber?
Kvinner som har oppholdt seg i berørte områder, eller som har samleie med en mann som har oppholdt seg i disse områdene, bør vente minst to måneder etter hjemkomst før graviditet. Fordi man foreløpig ikke vet nok om mulig seksuell overføring og hvor lenge zika-viruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, som for eksempel sæd, anbefales denne to måneders-grensen som en ekstra sikkerhet.

Bør mannen bruke kondom dersom han har oppholdt seg i et berørt område og har en gravid partner?
Ja, han bør bruke kondom i to måneder etter hjemkomst. Fordi man foreløpig ikke vet nok om eventuell seksuell overføring og hvor lenge zika-viruset kan være i enkelte kroppsvæsker, som for eksempel sæd, anbefales denne to måneders grensen som en ekstra sikkerhet.

6. januar 2016 kl. 09:55

Nå har Austevoll fått øyeblikkeleg hjelp døgntilbod

Alle kommunar skal frå 1. januar 2016 ha tilbod om øyeblikkelig hjelp døgntilbod. Det vil seie at nokre pasientar som treng sjukehusbehandling kan få behandlinga her i kommunen i staden for å måtte reise på sjukehuset. Behandlinga går føre seg på eit spesialinnreda rom på Austevoll Pleie- og omsorgssenter. Fordelen med å få behandlinga her og ikkje på sjukehuset er nærleik til pårørande, du får einerom og mykje meir ro enn på sjukehuset.  Du får tett oppfylging av sjukepleiar og lege og det er mykje mindre fare for å pådra seg sjukehusinfeksjonar. Kvaliteten på behandlinga skal vere like god eller betre. Tilbodet er eit samarbeid mellom Austevoll Kommune, Aleris Omsorg A/S og Helse Bergen Helseføretak. Personalet har fått særskild opplæring. Vi vonar at tilbodet skal vere til glede for innbyggjarane våre!

28. oktober 2015 kl. 10:45

Nye tenestar på legekontoret

Storebø legekontor tilbyr nå 24 timars blodtrykksmåling og lungefunksjonsmåling (spirometri). Det betyr at du som pasient slipper å reise til Bergen for å få tatt desse målingane.

16. oktober 2015 kl. 20:25

Ny kampanje frå Kripos om vald i nære relasjonar

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Starter med forelskelse Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

- Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, og volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Et samfunnsansvar Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, slik at flere voldsutsatte tar kontakt og får hjelp når det trengs.

Vi på legekontoret seiar: det finnast ingen grunn til å godta vald

Er du utsett for vald eller truslar frå dine næraste? Eller kjenner du nokon som er det? Du kan få hjelp. Snakk med fastlegen din, eller sjå kampanjenettsiden: www.hvorlite.no

24. august 2015 kl. 15:02

nytt telefonnummer til legevakten!

 

 

Frå 1. september så får alle legevakta i Noreg eit nytt felles telefonnummer til legevakt.

Det gjeld og for:

Austevoll legevakt

116117

Vi treffes på hundre- og - seksten hundre – og - sytten!

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?

 

Fastlegen din i opningstida

Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta

113 når det er akutt og står om liv

9. juli 2013 kl. 15:25

Medisin sendt heim i postoppkrav

Apotek 1 Løven i Bergen vil sende medisin heim i postoppkrav til dei som ikkje kjem seg til apotek for å henta medisinen sjølv. Dette er korleis du gjer det:

1) du må ha gyldig elektronisk resept på medisinen frå fastlegen din.

2) du må sjølv ta kontakt med apotek 1 Løven i Strandgaten i Bergen (telefon 55214010) og avtale om at medisinen vert ekspedert og sendt heim til deg i posten.

3) dersom medisinen ikkje kjem frem eller det er feil må du sjølv kontakte apoteket og be dei ordne opp.

Legekontoret kan ikkje bestille medisinen for deg eller etterlyse om det ikkje kjem fram.