Senteret sitt bannerbilde

Tilsette

Person-ikon

Arvid Helle

Fastlege

Dr. Helle er fastlege og sjukeheimslege. Han er under spesialistutdanning i allmennmedisin

Person-ikon

Bente Mælingen

Helsesekretær

Person-ikon

Inge-Arve Birkeland

fastlege

Dr. Birkeland jobbar hos oss frå 1. august 2016.

Han er fødd og oppvaksen i Austevoll. Er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har arbeidd i mange år som fastlege på Osterøy og i Bergen. Han har i tillegg arbeidd som fiskar.

Person-ikon

Inger Uglenes

Fastlege og kommuneoverlege

Dr. Uglenes er fastlege ved Storebø legekontor i 40% stilling  og har pasientar vanlegvis måndag, tirsdag og fredag

I tillegg er ho Kommuneoverlege og skolelege. Ho er utdanna ved universitetet i Bergen i 1999 og har arbeida i Austevoll siden 2000. Ho er spesialist i allmennmedisin og under spesialisering i samfunnsmedisin

Person-ikon

June Fondenes

Sjukeleiar

Person-ikon

Karoline Helgøy Nordeide

Turnuslege

Dr. Nordeide er turnuslege hos oss frå september 17 til februar 18

Person-ikon

Kjell Arne Bergstrøm

Fastlege

Dr. Bergstrøm er spesialist i ortopedi og generell kirurgi. Han er Dr. Med med doktorgrad i kneskadar.

Han er i tillegg til fastlege også medisinsk-fagleg ansvarleg ved Austevoll legevakt, og assisterande smittevernlege

Person-ikon

Lene Gramstad Vik

Sjukepleiar

Utdanna sjukepleiar i 2002. Lene har erfaring fra akuttmottak i sykehus og AMK. Ho byrja å jobbe hos oss ved kontoret i 2010.

Person-ikon

Line Vik

Sjukepleiar

Person-ikon

Sidsel Stene

Helsesekretær

Person-ikon

Stine Storebø

Sjukepleiar

Stine er sjukepleiar og spesialsjukepleiar i ortopedi

Person-ikon

Thomas Ingebrigtsen

Fastlege og helsestasjonslege