Senteret sitt bannerbilde

Sykkel VM

18. september 2017

Under Sykkel vm 16-24 september så vert det litt vanskelegare å kome fram til Haukeland sjukehus, Bergen legevakt og legane i Bergen sentrum.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Alle som skal på Bergen legevakt må til lege i Austevoll først.

Legesenteret sin telefon er open i opningstidane, og også desse helgane laurdag og søndag kl 10-16.

Endring i priser på tenester

15. august 2017

Det var nye takster på eigendelar frå 1. juli.

Frå 16 august vert det endring i prisar på andre tenester frå legekontoret. Sjå under dei einskilde tenestene

Gratis HPV vaksine for kvinner fødd 1991 og seinare

17. oktober 2016

Frå november 2016 kan kvinner fødd 1991 og seinare som ikkje er vaksinert mot HPV få gratis vaksine. I Austevoll kan du få vaksina på Storebø Legekontor. Det er sjukepleiar som set vaksina. Du treng ikkje tinga time på førehand. Timen er gratis.

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får fra hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksina anbefalast til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive vert smitta i løpet av livet, oftast i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men nokre får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Noreg livmorhalskreft og 65­-100 døyr av sjukdomen. Vaksina kan gje beskyttelse sjølv om ein har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse sidan 2009. Fra hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varar i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgongen av 2018.

Endring i personale ved Storebø legekontor

1. juli 2016

Det vert nokre utskifting i personalet hos oss. Legesekretær Laila Waage går av med pensjon. Vi lysar ut hennar stilling nå som sjukepleiar, for vi treng fleire sjukepleiarar på legekontoret.

Dr. Kjell Arne Bergstrøm flyttar til Bekkjarvik legekontor og tar over for Dr. Rørtveit. Så kjem Dr. Inge Arve Birkeland inn i Bergstrøm sin stilling her på Storebø frå 1ste august. Dr. Birkeland har arbeidd hos oss tidlegare, han er frå Austevoll. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og er ein dyktig og hyggeleg lege. Du som har Dr. Bergstrøm til fastlege no får automatisk Dr. Birkeland til fastlege, du treng ikke  gjere noko sjølv.

Så har vi fått melding frå Dr. Bjørstad at ho no ynskjer å flytte heim til Nordhordaland etter å ha arbeidd hos oss i 8 år. Dr Thomas Ingebrigtsen byrjar i hennar stilling frå nyttår. Dr. Trygve Moe er vikar på hennar liste inntil da

Vi ynskjer Laila Waage til lykke som pensjonist, Dr. Bergstrøm og Dr. Bjørstad til lykke med nye oppgåve og ynskjer Dr. Birkeland hjarteleg velkommen.

Obs nye takster på egenandeler fra 1 juli

30. juni 2016

Det er nye beløp på egenandel hos lege frå 1. juli. Helfo-siden er dessverre ikkje oppdatert ennå.

Viktig melding!

30. mars 2016

Legekontorene blir uten data tilgang førstkommende fredag 1. april. Det betyr at vi ikke kan fornye resepter eller ta imot timebestillinger frem i tid.
Så ta kontakt med oss i morgen om du trenger nye resepter til helgen eller hadde tenkt å bestille deg en time til neste uke.

påsken 2016

23. mars 2016

legekontoret held stengt fram til tysdag 29. mars. Ved trong for øyeblikkeleg hjelp ring Austevoll legevakt, telefon 116 117. Vi ynskjer alle pasientane våre ein riktig god påske.

 

Zika feber, unngå graviditet i to månader etter menn har vore på reise

8. februar 2016

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine anbefalingar om førebygging av Zika feber. Det har nå vore påvist aktiv virus i sæd frå menn som er smitta av Zikafeber. Det er derfor mogleg at menn som reiser i område med Zika feber og som  har vore smitta av Zika feber kan smitte sine partnare når dei kjem heim. Symptoma på Zikafeber er ofte milde, og det er ikkje sikkert du merkar at du har sjukdomen. Det er derfor anbefala å unngå graviditet ved å nytta kondom  i to månader etter reise også om berre mannen har vore i Zika-utbrotsområda.

Sjå fylgjande informasjon frå folkehelsa:

"Hvor lenge bør en kvinne vente med å bli gravid etter at hun eller mannen har vært i områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zika-feber?
Kvinner som har oppholdt seg i berørte områder, eller som har samleie med en mann som har oppholdt seg i disse områdene, bør vente minst to måneder etter hjemkomst før graviditet. Fordi man foreløpig ikke vet nok om mulig seksuell overføring og hvor lenge zika-viruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker, som for eksempel sæd, anbefales denne to måneders-grensen som en ekstra sikkerhet.

Bør mannen bruke kondom dersom han har oppholdt seg i et berørt område og har en gravid partner?
Ja, han bør bruke kondom i to måneder etter hjemkomst. Fordi man foreløpig ikke vet nok om eventuell seksuell overføring og hvor lenge zika-viruset kan være i enkelte kroppsvæsker, som for eksempel sæd, anbefales denne to måneders grensen som en ekstra sikkerhet.

Nå har Austevoll fått øyeblikkeleg hjelp døgntilbod

6. januar 2016

Alle kommunar skal frå 1. januar 2016 ha tilbod om øyeblikkelig hjelp døgntilbod. Det vil seie at nokre pasientar som treng sjukehusbehandling kan få behandlinga her i kommunen i staden for å måtte reise på sjukehuset. Behandlinga går føre seg på eit spesialinnreda rom på Austevoll Pleie- og omsorgssenter. Fordelen med å få behandlinga her og ikkje på sjukehuset er nærleik til pårørande, du får einerom og mykje meir ro enn på sjukehuset.  Du får tett oppfylging av sjukepleiar og lege og det er mykje mindre fare for å pådra seg sjukehusinfeksjonar. Kvaliteten på behandlinga skal vere like god eller betre. Tilbodet er eit samarbeid mellom Austevoll Kommune, Aleris Omsorg A/S og Helse Bergen Helseføretak. Personalet har fått særskild opplæring. Vi vonar at tilbodet skal vere til glede for innbyggjarane våre!

Nye tenestar på legekontoret

28. oktober 2015

Storebø legekontor tilbyr nå 24 timars blodtrykksmåling og lungefunksjonsmåling (spirometri). Det betyr at du som pasient slipper å reise til Bergen for å få tatt desse målingane.

Ny kampanje frå Kripos om vald i nære relasjonar

16. oktober 2015

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Starter med forelskelse Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

- Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, og volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Et samfunnsansvar Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, slik at flere voldsutsatte tar kontakt og får hjelp når det trengs.

Vi på legekontoret seiar: det finnast ingen grunn til å godta vald

Er du utsett for vald eller truslar frå dine næraste? Eller kjenner du nokon som er det? Du kan få hjelp. Snakk med fastlegen din, eller sjå kampanjenettsiden: www.hvorlite.no

nytt telefonnummer til legevakten!

24. august 2015

 

 

Frå 1. september så får alle legevakta i Noreg eit nytt felles telefonnummer til legevakt.

Det gjeld og for:

Austevoll legevakt

116117

Vi treffes på hundre- og - seksten hundre – og - sytten!

 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringja?

 

Fastlegen din i opningstida

Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta

113 når det er akutt og står om liv

Medisin sendt heim i postoppkrav

9. juli 2013

Apotek 1 Løven i Bergen vil sende medisin heim i postoppkrav til dei som ikkje kjem seg til apotek for å henta medisinen sjølv. Dette er korleis du gjer det:

1) du må ha gyldig elektronisk resept på medisinen frå fastlegen din.

2) du må sjølv ta kontakt med apotek 1 Løven i Strandgaten i Bergen (telefon 55214010) og avtale om at medisinen vert ekspedert og sendt heim til deg i posten.

3) dersom medisinen ikkje kjem frem eller det er feil må du sjølv kontakte apoteket og be dei ordne opp.

Legekontoret kan ikkje bestille medisinen for deg eller etterlyse om det ikkje kjem fram.

Blodprøve utan time hos legen

9. februar 2012

Ein del av våre pasientar har avtale om å ta blodprøvar utan at dei skal til legen samtidig. Har du slik avtale, for eksempel for å ta inr eller at legen har kalla deg inn til blodprøvetaking, så gjer vi merksam på følgjande:

Det er lurt å ringe dagen før og avtale med legesekretæren. Ring på tlf 55081600. Då prøvar vi å fordele så det ikkje vert så mykje venting. Vi innførar nå kølappsystem slik at vi sikrar at ikkje du vert gløymt. Trekk då ein kølapp og kom på laboratoriet når det vært din tur. Vi tar helst ikkje blodprøvar om fredagene. Obs og at vi har lunsj mellom 12 og 1230.

Har du ikkje avtale med fastlegen din om kva for prøvar du skal ta, så må du bestille time hos fastlegen før du kan få ta blodprøver.

Vi håper dette vil gi kortere ventetid og bedre service til våre faste pasientar.