Austevoll legesenter har sidan mars hatt ei prøveordning med langope kvar torsdag til kl 18, som ein service til de som er på jobb eller skule på dagtid. Dessverre så har ordninga vore lite brukt, og det vert for dyrt for oss å fortsette med denne ordninga i høve til kor mange pasienter som har nytta tenesta. Så frå i dag så stenger legesenteret kl 16 (telefonen 1530) om torsdagane og.