årets influensavaksine er bestilt, men kjem ikkje til oss i Hordaland før i midten av oktober. Vi vil gje beskjed via nettsidar og i Marsteinen og på facebook når han er klar og kvar du kan få sett vaksine.

Vi oppmodar flest mogleg om å la seg vaksinere