Vi har vanleg åpent frem til 20. desember. Våre opningstidar i jula er:

fredag 21. desember: vanleg til 12, etter lunsj kun time på dagen

julaften: time på dagen frå 0830 til 1100

27. og 28. desember: kun time på dagen 0830-1145 og 1245 - 1500

Ved trong for legehjelp utanom dette som ikkje kan vente, ring Austevoll Legevakt på telefon 116 117.

Kontakt oss elektronisk heile døgeret på sms, helserespons og på Helsenorge.no

Vi ynskjer alle ein riktig god jul!