Ein del av våre pasientar har avtale om å ta blodprøvar utan at dei skal til legen samtidig. Har du slik avtale, for eksempel for å ta inr eller at legen har kalla deg inn til blodprøvetaking, så gjer vi merksam på følgjande:

Det er lurt å ringe dagen før og avtale med legesekretæren. Ring på tlf 55081600. Då prøvar vi å fordele så det ikkje vert så mykje venting. Vi innførar nå kølappsystem slik at vi sikrar at ikkje du vert gløymt. Trekk då ein kølapp og kom på laboratoriet når det vært din tur. Vi tar helst ikkje blodprøvar om fredagene. Obs og at vi har lunsj mellom 12 og 1230.

Har du ikkje avtale med fastlegen din om kva for prøvar du skal ta, så må du bestille time hos fastlegen før du kan få ta blodprøver.

Vi håper dette vil gi kortere ventetid og bedre service til våre faste pasientar.