Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Austevoll Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Dette er nettsida til Austevoll Legesenter. Her finn du informasjon om oss. Du er velkomen til å ta kontakt med oss på SMS, via nettstaden, via app og på telefon.

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen kan du bestille time, fornye reseptar, starte elektronisk konsultasjon med fastlegen din og kontakte legesenteret for pasientreiser med meir.

Austevoll Legesenter held til i Austevoll Helsehus på Birkelandsvegen 6, 5392 Storebø. Vi tek i mot pasientar som står på våre fastlegelister til vanlege timar. I tillegg kan alle som oppheld seg i nærområdet ta kontakt ved skadar eller akutt behov for legehjelp på dagtid.

Vi har daglegevakt/time på dagen, men då ynskjer vi at du ikkje sendar sms eller tingar på nett. Ta kontakt på telefon 55081050, tast 1. Då er vi sikre på at du får rett hjelp til rett tid.

Vi gjer merksam på at når du har time på daglegevakten så er legen i beredskap og må rykkje ut ved ulykker og akutt sjukdom. Det vil då kunne bli ventetid. Vi ber om forståing for dette.

Legetenesta i Austevoll har som mål å gje god og fagkyndig pasientbehandling basert på tillit og respekt.

Koronatesting

30. juli 2020 kl. 13:07

Du kan få tatt koronatest hos oss. Sjå under fana "koronavirus"

Koronapandemi i gul fase:

30. juli 2020 kl. 13:05

Fastlegetenesta har open som vanleg. For at du som pasient skal føle deg trygg på smittevern hos oss, har vi fylgjande reglar:

 Dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av covid, er nærkontakt eller har vore på reise i utlandet må du ringe oss før timen, telefon 55081050.

Viss du har forkjøling, hoste, feber, tungpust, nedsett lukte- og smakssans eller mistanke om covidsjukdom må du ringe oss før timen, telefon 55081050

Ta kontakt med legesenteret på førehand for å tinga time, også til blodprøvar mm. Du kan ta kontakt på helserespons, på Helsenorge.no eller på telefon.

Vi ber om at du ventar ute i bilen til 2 minutt før du har time. Slik at ikkje venterommet er fullt.

Alle pasientar skal sprite og utføre handhygiene når dei kjem inn til oss

Pass på å halde minst ein meter avstand

Hoste/nyse i armkroken.

Forsøk å bruke kortast mogleg tid inne hos legen. Ta gjerne kontakt elektronisk på førehand og forklar kva det gjeldar slik at legen er førebudd.

Vi tilbyr også videokonsultasjon med lege. Du gir beskjed at du ynskjer dette når du tingar time.

Hjarteleg velkommen til oss!

Sjølvmord og sjølvmordstankar.

8. januar 2020 kl. 09:34

Har du sjølvmordstankar, eller er du bekymra for ein av dine næraste? Våg å snakk om det! Ta kontakt med oss. Sjå også fana "vald-overgrep-sjølvmord" for meir informasjon og hjelp. Du er ikkje aleine!