Aktuelt


Koronatest og vaksinespørsmål

18. juni 2021 kl. 13:34

Austevoll legesenter har koronatesting for dei tilfella kommunen har ansvar for å teste. Dette er:

Dei med symptom, eller som mistenkar at dei kan ha covid

Dei som har vore i situasjon med mogleg smitte (nærkontakt, varsel på smittestopp app)

Dei som er pålagd testing etter reise eller mens dei er i smittekarantene.

Personar som skal på fritidsreisar utanlands eller på konserter m.v. og må ha koronatest eller helseattest før utreise frå Noreg, er ikkje dekka av det offentlege. Austevoll Legesenter har ikkje eit tilbod om slike testar. Du må ta kontakt med private aktørar eller reisemedisinklinikkar.

 

Treng du koronatest og høyrar til prioriterte grupper skal du kontakte legekontoret på telefon 55081050. Ring før klokken 1145 viss du treng test same dag. Vi testar måndag til fredag klokken 1300.

Koronatelefonen er ikkje lenger i bruk.

 

Lurer du på informasjon om koronareglar ved reise, karantene, arrangement m.v skal du ikkje ringe til fastlegekontoret. Det er informasjon på helsenorge.no, og der har de chat funksjon og du kan ringe informasjonstelefon 815 55 015

 

Lurar du på noko om koronavaksine og koronapass skal du heller ikkje ringe fastlegekontoret. Sjå Austevoll Kommune sin nettstad for oppdatert informasjon. Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 18. juni - Austevoll kommune Du vil bli kontakta når det er din tur for vaksine. Ta kontakt med kommunen sitt sentralbord telefon 55081000 viss du ikkje finn svar på dine spørsmål på nettsidene.

 Austevoll Legesenter tilbyr ikkje Janssen vaksine.

Sjølvmord og sjølvmordstankar.

8. januar 2020 kl. 09:34

Har du sjølvmordstankar, eller er du bekymra for ein av dine næraste? Våg å snakk om det! Ta kontakt med oss. Sjå også fana "vald-overgrep-sjølvmord" for meir informasjon og hjelp. Du er ikkje aleine!

BRUKERUTSTYR

4. desember 2019 kl. 15:12

På legesenteret kan du hente ut brukerutstyr.

Det er anonymt, ingen spørsmål eller registrering.

Det henger ein plakat på korleis ein skal gå fram for å få henta ut brukerutstyr. Desse heng på toalettet på legesenteret og på legevakten.

Du kan òg hente utstyr hos :

  • NAV
  • RUSKONSULENT
  • HELSESTASJON FOR UNGDOM

Aldersgrense 18 år

nye prisar på attestar og reisevaksine

30. august 2019 kl. 15:41

Vi justerar prisane våre

Attestar kroner 650 (førarkort mm)

Reisevaksinering kroner 650 for rådgjeving/bestilling

Sjømannsattest og offshoreattest kroner 1500

Nye digitale teneste ved Austevoll legesenter

7. desember 2017 kl. 08:56

No kan du kontakte Austevoll legesenter via sida "min helse" på helsenorge.no

Her kan du og legesenteret på ein trygg måte snakke saman. Tenestene som tilbys er:

-still legesenteret eit spørsmål

-ting ein time hos fastlegen din

-be om å få fornya resepter

-ha ein elektronisk konsultasjon med fastlegen din

Obs at konsultasjon hos fastlegen digitalt kostar det same som å kome til legesenteret på time (gebyr for utsending av faktura kjem i tillegg) Og det kan kun nyttast for oppfølging av kjende problemstillingar som du og legen har snakka om tidlegare.

Sjå nettstaden https://helsenorge.no/ og velg "min helse".

Ny nettstad med informasjon om vald og overgrep

7. november 2017 kl. 11:09

overgrep.no er ein ny nettstad med informasjon om vald og overgrep. Sjå og vår fane om vald og overgrep for meir informasjon. Ta kontakt med oss på legekontoret, vi kan hjelpe.

 

Ny kampanje frå Kripos om vald i nære relasjonar

16. oktober 2015 kl. 20:25

Hvor lite skal du finne deg i?

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Starter med forelskelse Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

- Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, og volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, sier prosjektleder Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Et samfunnsansvar Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, og styrke samarbeidet med andre aktører, slik at flere voldsutsatte tar kontakt og får hjelp når det trengs.

Vi på legekontoret seiar: det finnast ingen grunn til å godta vald

Er du utsett for vald eller truslar frå dine næraste? Eller kjenner du nokon som er det? Du kan få hjelp. Snakk med fastlegen din, eller sjå kampanjenettsiden: www.hvorlite.no