KORONAVIRUS


Austevoll legesenter har koronatesting for dei tilfella kommunen har ansvar for å teste. Dette er:

Dei med symptom, eller som mistenkar at dei kan ha covid

Dei som har vore i situasjon med mogleg smitte (nærkontakt, varsel på smittestopp app)

Dei som er pålagd testing etter reise eller mens dei er i smittekarantene.

Personar som skal på fritidsreisar utanlands eller på konserter m.v. og må ha koronatest eller helseattest før utreise frå Noreg, er ikkje dekka av det offentlege. Austevoll Legesenter har ikkje eit tilbod om slike testar. Du må ta kontakt med private aktørar eller reisemedisinklinikkar.

 

Treng du koronatest og høyrar til prioriterte grupper skal du kontakte legekontoret på telefon 55081050. Ring før klokken 1145 viss du treng test same dag. Vi testar måndag til fredag klokken 1300.

Koronatelefonen er ikkje lenger i bruk.

 

Lurer du på informasjon om koronareglar ved reise, karantene, arrangement m.v skal du ikkje ringe til fastlegekontoret. Det er informasjon på helsenorge.no, og der har de chat funksjon og du kan ringe informasjonstelefon 815 55 015

 

Lurar du på noko om koronavaksine og koronapass skal du heller ikkje ringe fastlegekontoret. Sjå Austevoll Kommune sin nettstad for oppdatert informasjon. Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 18. juni - Austevoll kommune Du vil bli kontakta når det er din tur for vaksine. Ta kontakt med kommunen sitt sentralbord telefon 55081000 viss du ikkje finn svar på dine spørsmål på nettsidene.

 

Austevoll Legesenter tilbyr ikkje Janssen vaksine.