Det er ein del tilfelle av skabb i kommunen. Du får time på daglegevakta til undersøking og rådgjeving dersom du mistenkar skabb. Sjå info: kommunen sine nettsidar om skabb