Vi er kontakta av Sparebanken Vest grunna mange henvendingar frå kundar skal legitimere seg i banken (lov om kvitvasking)

Gyldig legitimasjon er: gyldig pass, førarkort utstedt etter 01.01.1998 eller bankkort med bilde frå anna bank.

Dersom du ikkje har dette, og av helsemessige grunnar ikkje kan skaffe deg dette (klarar ikkje reise til Stord/Fyllingsdalen for å fornye passet ditt) må du ha legeerklæring.

Våre fastlegepasientar kan få dette hos oss. Ta kontakt på telefon. Merk at det bare er om helsa hindrar deg i å reise til passkontoret at vi kan skrive attest.

Vi skriv attest utan legetime for dei som er over 80 år og der vi har nok opplysningar frå før til å vurdera helsetilstanden. Andre må ha time hos legen.

Prisen for legeattest utan time er sett ned til 200kr (vanleg pris 650 kr for attestar) Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr kjem i tillegg viss ikkje du hentar attesten på legesenteret.

Pris for attest med time er 650 kr.