Sjømannslege og Petroleumslege


Vi har autorisert sjømannslege og petroleumslege.

Vi kan hjelpe med alle tenestar innan maritim medisin, både attestar, søknadar og rådgjeving om vaksinar, søvnproblem ved skiftarbeid med meir.

Ta kontakt med sentralbordet på 55081050 for timebestilling. Vi freistar å få til time så snart som mogleg/på dagen om det lar seg gjere.

Prisar:

for sjømannslegeattest               kr 1500

For attest petroleumsverksemd   kr 1500.

Bedriftar med mange tilsette: kan ta kontakt for prisavtale.

 

Du må ta med fylgjande til timen:

gyldig legitimasjon

urinprøve